Modelau 3D Cymysgydd

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Modelau 3D Cymysgydd ar Flatpyramid.

Offeryn trydanol yw cymysgydd a gynlluniwyd ar gyfer malu bwyd, paratoi emylsiynau, tatws stwnsh, diodydd chwisgo, mousses, ac ati, yn ogystal â thorri iâ. Mae dau opsiwn ar gyfer y cymysgydd:

Yn llonydd. Fel arfer, mae'n achos wedi'i leoli ar sylfaen sefydlog, y mae modur trydan y tu mewn iddo - gyriant cymysgydd, y mae bowlen gul a thal arbennig gyda chaead arno, y mae llafn ynddo.
Cymysgydd trochi cyflym, yn hytrach na chwipiau ar gyfer curo gydag un ffroenell. Ond ar hyn o bryd defnyddir amrywiaeth o ffroenau a bowlenni ar gyfer malu, gan ganiatáu nid yn unig i gymysgu cynhyrchion hylif ond hefyd i falu, torri llysiau a lawntiau mewn ychydig eiliadau. Mae cadwwr arbennig ar y rhan modur yn eich galluogi i newid y ffroenellau yn gyflym, sy'n eich galluogi i wneud y ddyfais hon yn amlswyddogaethol.
Mae atodiad cymysgydd arbennig yn rhan o'r gemau prosesydd bwyd.

Mae rhai cwmnïau'n cynhyrchu cyfunwyr proffesiynol sydd wedi'u cynllunio i gyfarparu bariau. Mae modelau o'r fath yn wahanol o ran defnyddio dur gwrthstaen neu alwminiwm ocsidiedig, yn ogystal â pholycarbonad gwrth-sioc, mwy o bŵer, cryfder a chyfaint y bowlen. Gellir cynnwys cymysgwyr proffesiynol ym mhen gwaith y bar a'u cynnwys â chasin lleihau sŵn.

Fel rheol, nid yw cymysgwyr y mae eu pŵer yn llai na 1500 W a chyflymder cylchdro'r gyllell o dan rpm 20,000 yn broffesiynol. Pwysig wrth benderfynu ar broffesiynoldeb y cymysgwr yw presenoldeb rhaglenni awtomatig wedi'u hadeiladu i mewn a chyflymder newid awtomatig. Ar gymysgwyr tenau, a reolir â llaw, mae'n amhosibl gwneud nifer fawr o gymysgeddau o'r un cysondeb.