Casgliadau Dodrefn Cartref a Swyddfa Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Dodrefn » Dodrefn Cartref a Swyddfa » Casgliadau Dodrefn Cartref a Swyddfa

Yn dangos 1 24-102 o ganlyniadau

Casgliadau 3D Casgliadau Dodrefn Cartref a Swyddfa.

Tables, chairs, beds, cabinets, cabinets and shelves … They surround us at home, in the office and in the store; They have thousands of models and designs. But, like any product, furniture has its own classification, and in a variety of options.

Yn ôl y diben swyddogaethol. O ran y dosbarthiad hwn, mae dodrefn cartref yn un dosbarth mawr. Dosbarth arall yw dodrefn ar gyfer mannau cyhoeddus, gan gynnwys caffis a bwytai, ysbytai, ysgolion, siopau, gorsafoedd trenau, meysydd awyr, ac yn y blaen. Weithiau caiff eitemau o'r amgylchedd swyddfa eu dyrannu i'r trydydd dosbarth (ar wahân), ond cyfeirir atynt yn amlach na pheidio fel dodrefn ar gyfer mannau cyhoeddus.

By role in the interior, or, in simple words, by the room in which it stands. Here they allocate furniture for the bedrooms; kitchens; living rooms; children’s furniture; furniture for the hallway; for the dining room; for the bathroom; and even for the pantry, dressing room, gazebos and saunas.