Modelau 3D Cypyrddau

Yn dangos 1-24 33 o ganlyniadau

Modelau 3D o Gypyrddau ar gyfer Dodrefn Cartref a Swyddfa.

Ymddangosodd y cypyrddau cyntaf yn yr Oesoedd Canol. Roeddent yn wahanol iawn i'r rhai modern, ac yn ogystal â dillad, roeddent yn cadw llawer o bethau eraill. Gellir ystyried Shafu yn ganlyniad esblygiad y frest. Ers dyfodiad y cabinet, ehangodd yn gyflym oherwydd ei hwylustod, oherwydd gellir rhoi pethau ynddo, yn wahanol i'r frest, ar y silffoedd. Yna mae'r pethau hyn yn haws eu cael a'u canfod. Caiff cypyrddau eu gwahaniaethu yn ôl pwrpas a math.

Mae'n debygol mai dim ond ar gyfer storio dillad y defnyddiwyd y cypyrddau. Fodd bynnag, ar ôl sylweddoli budd y pwnc hwn, fe'i defnyddiwyd i storio llyfrau, offer, dillad (cwpwrdd dillad), arian (diogel) a phethau eraill. Gelwir nifer o gypyrddau sy'n ffurfio ensemble yn “wal”. Mae'r wal fel arfer yn cynnwys gwahanol benodiadau o gypyrddau, sy'n cael eu cyfuno â mezzanines a byrddau wrth ochr y gwely. Mae golwg esthetig ar y waliau, maent yn darparu ystafell glyd ac arddull.

Mae yna sawl math o gypyrddau: cwpwrdd dillad cyffredin, aml-ddrws, agored (heb ddrysau), mae yna gypyrddau gyda mezzanines. Gellir ystyried golygfa ar wahân yn stondin nos - math llai o gabinet, un drws yn bennaf, hyd at 1.3 metr o uchder.

  • Cwpwrdd gwisgo (cwpwrdd dillad, cwpwrdd dillad) - cwpwrdd dillad ar gyfer storio dillad.
  • Mae bwrdd y gwely yn gwpwrdd dillad bach.
  • Cwpwrdd dillad - cwpwrdd dillad gyda drysau llithro, yn debyg i ddrysau mewn adran rheilffordd.
  • Bwffe - cwpwrdd dillad ar gyfer prydau a chynhyrchion.
  • Bookcase - cwpwrdd llyfrau ar gyfer llyfrau.