Modelau 3D Blowdryer

Modelau 3D » Modelau 3D Dodrefn » Offer » Blowdryer

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Modelau 3D Blowdryer ymlaen Flatpyramid.

Dyfais drydanol yw chwythwr sy'n darparu llif cyfeiriadol o aer wedi'i gynhesu. Nodwedd bwysicaf y chwythwr yw'r gallu i gyflenwi gwres yn union i ardal benodol. Mae tarddiad y gair “blowdryer” yn gysylltiedig â brand yr Almaen, Fön, a gofrestrwyd yn 1908 gan wneuthurwr y cwmni offer trydanol AEG, ac yn cyfeirio at y gelyn gwynt alpaidd cynnes.

Fel arfer, gwneir saethwr ar ffurf adran bibell, y mae ffan a gwresogydd trydan wedi'i lleoli ynddi. Yn aml mae corff y peiriant sychu yn cynnwys gafael pistol.

Mae'r ffan yn tynnu aer trwy un o rannau'r bibell, mae'r llif aer yn pasio trwy'r gwresogydd trydan, yn cynhesu ac yn gadael y bibell drwy'r adran gyferbyn. Gellir gosod ffroenellau amrywiol ar doriad allbwn y bibell sychwr gwallt, sy'n newid cyfluniad y llif aer. Mae'r toriad mynediad fel arfer ar gau gyda gril er mwyn atal gwrthrychau mawr, fel bysedd, rhag mynd y tu mewn i achos y sychwr gwallt.

Mae nifer o fodelau o ergydwyr yn eich galluogi i addasu'r tymheredd a'r gyfradd llif aer yn yr allfa. Cyflawnir rheolaeth tymheredd naill ai drwy droi ymlaen ar yr un pryd nifer wahanol o wresogyddion neu ddefnyddio thermostat y gellir ei addasu neu drwy newid y gyfradd llif.

Mae dau brif fath o ergydwyr - sychwr gwallt ar gyfer gwallt sychu a steilio a sychwr gwallt technegol. Mae egwyddor eu llawdriniaeth yr un fath, yr unig wahaniaeth yw cyfradd tymheredd a llif yr aer ar allfa'r ddyfais.