Modelau 3D Coffeemaker

Modelau 3D » Modelau 3D Dodrefn » Offer » Peiriant coffi

Yn dangos yr holl ganlyniadau 4

Modelau 3D Coffeemaker ymlaen Flatpyramid.

drip
Yn awtomeiddio'r broses o wneud coffi hidlo. Mae'r dŵr yn y peiriant coffi hwn yn mynd trwy'r tiwb gwresogi, lle mae rhan ohono'n cael ei ffurfio'n stêm. Ymhellach, mae'r stêm hon, yn ôl cyfraith Archimedes, yn rhuthro i fyny ar hyd y bibell wresogi (mae'n mynd yn fertigol tuag i fyny), wrth gario dognau bach o ddŵr, sydd wedyn yn cael ei dywallt i gynhwysydd gyda choffi daear, ei socian ag ef a'i ddraenio i mewn i cynhwysydd i gasglu'r diod coffi sy'n cael ei fragu fel hyn.

Geyser
Prif erthygl: Gwneuthurwr coffi Geyser
Mae'r gwneuthurwr coffi yn cynnwys tanc dŵr gwaelod, hidlydd coffi a'r top i gasglu'r diod gorffenedig. Mae dŵr oer yn cael ei arllwys i mewn i'r cynhwysydd isaf, mae hidlydd gyda choffi daear yn cael ei osod ar ei ben, ac yn olaf mae'r cynhwysydd uchaf wedi'i osod. Fel rheol, caiff top a gwaelod y peiriant coffi eu clymu gyda chaead wedi'i edau. Mae'r dŵr yn y tanc isaf yn cynhesu ac yn codi i'r tanc uchaf, gan basio drwy'r hidlydd coffi.

Gweithiwr coffi Twrcaidd
Mae'n awtomeiddio'r broses o wneud coffi yn y Turk. Mae coffi, siwgr a sbeisys yn cael eu tywallt i gwpan gyda haenen di-ffon. Ychwanegir dŵr. Mae gwneuthurwr coffi yn cynnal gwres o'r Twrciaid isod. Ar ben y Turk mae'r synwyryddion tymheredd a chyfaint. Yn unol â'r rheolau o wneud coffi Twrcaidd, mae angen dod â'r coffi bron â berwi a'i dynnu o'r tywod, nid yw'r synhwyrydd cyfaint yn caniatáu i'r coffi “redeg i ffwrdd”.

Capsiwl
Prif erthygl: Gwneuthurwr coffi capsiwl
Mae'r gwneuthurwr coffi capsiwl yn defnyddio capsiwlau coffi ar gyfer gwneud coffi, sy'n cael eu llwytho i gorff y gwneuthurwr coffi. Ar gyfer gwneud coffi, mae'r capsiwl yn cael ei dyllu ac mae dŵr poeth dan bwysau (o far 15 i 19 bar) yn mynd drwy'r coffi sy'n cael ei dywallt i mewn iddo. Mantais peiriannau capsiwl yw cyflymder a hwylustod gwneud coffi.

Espresso
Prif erthygl: Gwneuthurwr coffi Espresso
Gellir gwneud Espresso a cappuccino yn y gwneuthurwr coffi hwn. Mae gwneuthurwyr coffi Espresso yn bragu'r ddiod gyda chymorth stêm a geir o ddŵr sydd wedi'i arllwys i long arbennig. Ar ôl cyrraedd y lefel dymunol o ager sy'n mynd trwy'r coffi, gan wneud diod blasus.