Modelau Dynol 3D Modelau

Modelau 3D » Modelau 3D Cymeriadau » Mathau o bobl

Yn dangos 1 24-251 o ganlyniadau

Modelau 3D o Gymeriadau Dynol, mathau dynol gan gynnwys wynebau benywaidd a gwrywaidd, pen, rhannau'r corff ar gyfer modelu 3d a rendro pobl mewn graffeg cydraniad uchel ar gyfer gemau, delweddu ac animeiddiadau. Gallwch chi greu pobl wedi'u hanimeiddio a hyd yn oed mwy!

Mewn cyfundrefnau modern, mae rhywogaeth fiolegol Homo sapiens (Lladin Homo sapiens) yn perthyn i'r genws Human (Homo) o'r teulu hominid yn nhrefn primatiaid y dosbarth mamalaidd.

Mae ymennydd cymharol fawr, llaw afaelgar â phum fflat gyda hoelion gwastad a bawd gwrthgyferbyniol a rhai nodweddion eraill yn gyffredin i'r ddynoliaeth a'r rhan fwyaf o primatiaid. Yn ôl canlyniadau astudiaethau o anatomi cymharol, ffisioleg, bioleg foleciwlaidd, imiwnogeteg, a phatholeg, apes Affricanaidd, tsimpansïaid, ac i gorilla ychydig yn llai, yw'r rhai agosaf at bobl. Mae gan DNAs dynol a tsimpansî o leiaf 98.5% o enynnau tebyg.

Mae gan y mathau dynol nifer o wahaniaethau rhwng mwncïod.

- mae coesau'n hirach na breichiau,
- Meingefn siâp S gyda chromliniau ceg y groth a meingefnol amlwg,
- siâp, maint a lleoliad rhai cyhyrau a gewynnau sy'n gysylltiedig â thaith unionsyth,
- siâp pelfig estynedig isel,
- i'r cyfeiriad anteroposterior, mae'r frest yn gymharol wastad,
- cromennog y droed, gyda bawd enfawr a llai wrth leihau'r bysedd sy'n weddill.
- cyferbyniad llawn y bawd,
- patrymau papilaidd datblygedig ar badiau bysedd.

Mae'r ymennydd dynol hefyd yn cael ei wahaniaethu gan rai nodweddion, maint hollol a chymharol fawr (ar gyfartaledd, mae ei bwysau yn fwy na màs yr ymennydd o tsimpansî a gorillas erbyn 3-4),
gwahaniaethu'n raddol o ran rhannau o'r ymennydd a all fod yn gysylltiedig â datblygu lleferydd huawdl (ei llabedau blaen, israddol, tymhorol).
Mae gwahaniaethau eraill rhwng primatiaid, er enghraifft, nodweddion anatomegol sy'n gysylltiedig â chymhlethdod yr offer llais, gan gynnwys cyhyrau llais arbennig y laryncs
ehangu craniwm yr ymennydd oherwydd yr wyneb
dirywiad gwallt

Dadlwythwch fodelau People 3D ymlaen Flatpyramid!

Gobeithio y cewch chi wych profiad a bydd yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon. Dewch o hyd i ragor modelau 3d am ddim ar gyfer golygfeydd neu ddelweddu pensaernïol.