Modelau 3D Estron

Yn dangos 1-24 37 o ganlyniadau

Modelau Awyrennau Estron 3D.

Mae estron yn ddamcaniaeth ddamcaniaethol (mewn gweithiau celf ffuglennol) bod yn fywiog resymol sy'n ddieithryn ar blaned breswyl o blaned arall. Ar hyn o bryd, mae hefyd yn ffenomen ddiwylliannol, yn gynrychiolydd gwareiddiad alltud synhwyrol, yn breswylydd planed wahanol (yn aml heb fod yn ddynol).

Mewn diwylliant torfol, mae delweddau'r estroniaid yn amrywio'n fawr. Maent yn aml yn anifeiliaid, naill ai yn debyg i rai'r ddaear (mewn llawer o achosion, mwncïod neu bryfed; fel rheol, mae pryfed gyda sefydliad cymdeithasol datblygedig a senoffobia, fel morgrug neu wenyn, yn ymddangos fel analog y ddaear, sy'n cyfateb i anferth delwedd gyfunol yn cael ei thynnu mewn ffuglen artistig meddwl, gwrthod cyswllt â rhywogaethau eraill ac arwain â rhyfeloedd diddiwedd diddiwedd), neu xenomorffau nad oes ganddynt analogau ymysg creaduriaid daearol. Weithiau, ystyrir bod estroniaid yn hybridau planhigion anifeiliaid, planhigion deallus, ffyngau, yn anaml iawn - cytrefi o facteria neu firysau (mae angen organebau cario ar yr olaf bob amser), mae yna hefyd fathau o feddwl bodiless pur neu'n cynnwys sylwedd amorffaidd unffurf cefnforoedd rhesymol (Solaris) neu blanedau. Weithiau, mae hyd yn oed wyau a osodir gan estroniaid yn cael eu hargyhoeddi â meddwl. Mewn rhai achosion, mae morffoleg estroniaid yn ymddangos yn aneglur, ond maent yn edrych yn ddynol neu'n ddynol er mwyn ei gwneud yn haws iddynt gysylltu â phobl.