Monsters & Creatures Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Cymeriadau » Monsters & Creatures

Yn dangos 1-24 84 o ganlyniadau

Mae artistiaid 3D wrth eu bodd yn creu modelau 3D o angenfilod a chreaduriaid oherwydd gallant greu rhywbeth dychrynllyd ac anghyffredin.

Yn y bôn, mae'r anghenfil yn greadur gwych o faint enfawr a / neu strwythur anarferol.

Yn y rhan fwyaf o ieithoedd Ewrop, daw'r gair o'r Lladin monstrum, a oedd yn wreiddiol yn golygu creaduriaid (planhigion ac anifeiliaid) a anwyd â anffurfiadau cynhenid, yr ystyrid eu bod yn hynafol yn omens, a chynhaliwyd yr astudiaeth o fewn fframwaith y lled-wyddonol disgyblaeth teratoleg. Yn ddiweddarach, ehangwyd y term i greaduriaid chwedlonol amrywiol, yn enwedig ar greaduriaid mawr neu chimera-debyg: mewn gwirionedd yn chimeras, centaurs, gorgonau, morynion neu berchnogion mân-fwyta.

Ar y llaw arall, roedd yr hen Roegiaid yn hysbrydoli ac yn personoliaethu eu hofnau greddf mewn delweddau o angenfilod, ac yn eu rhesymoli. Dyfeisiodd awduron hynafol, megis Herodotus, rasys o anifeiliaid a phobl gref, yn byw yng ngwledydd y Dwyrain. Mae Ewrop Ganoloesol a'r Dwyrain Arabaidd wedi parhau â'r traddodiad hwn, gall chwedlau Sinbad yr Hwyliwr fod yn enghraifft nodweddiadol. Genre poblogaidd o lenyddiaeth ganoloesol oedd y atyniad - casgliad o ddisgrifiadau o anifeiliaid amrywiol, yn aml yn ffuglennol ac yn ddirdynnol, fel arfer wedi'u dodrefnu gyda sylwebaeth, gan eu dehongli fel alegorïau Cristnogol.

Isod mae rhestr o'r angenfilod ofnadwy sy'n dychryn pobl:

1. Dyn eira neu Yeti. Mae hon yn anghenfil poblogaidd iawn. Fodd bynnag, nid yw gwyddonwyr yn credu yn ei fodolaeth. Mae'r anghenfil anthropoid wedi'i orchuddio â gwlân, mae ganddo goesau pwerus enfawr ac arogleuon ffiaidd. Mae Yeti yn fodel 3D poblogaidd.

2. Nid yw anghenfil Loch Ness yn llai enwog. Roedd ymchwilwyr yn plymio i mewn i'r llyn dro ar ôl tro, ond ni ddaethon nhw o hyd i unrhyw beth. Mae gan yr anghenfil ben ceffyl a gwddf hir.

3. Gwaed-anghenfil Chupacabra. Ers 1995, mae'n “sugno” y gwaed allan o'i ddioddefwyr. Mae twf anghenfil gyda tsimpans yn neidio - fel kangaroo. Mae ei lygaid yn goch, mae ei freichiau'n warthus, mae ei dafod fel neidr, ac mae ei ddannedd fel fampir.

4. Mae maestref New Jersey yn America yn cadw ofn yr anghenfil dynol, Devil o Jersey. Ymddangosodd yn y 18 ganrif. Maen nhw'n dweud y gall ddod yn anweledig. Mae pen yr anghenfil fel collie. Mae ganddo goesau du gyda charnau a adenydd.

5. The Creature-Criptide Mae'r dyn glöyn byw yn dychryn Point Pleasant yng Ngorllewin Virginia ers y 1960s. Mae gan yr anghenfil llwyd hir lygaid hypnotig coch, mae'n bwyta cŵn ac yn hedfan yn gyflym iawn.

6. Elves a thylwyth teg. Mae rhai pobl yn credu yn eu bodolaeth. Fel arfer, mae elïau a thylwyth teg yn ymddangos mewn gemau fideos ac mewn ffilmiau fel modelau 3D.

7. Mae'r Demon Dover yn debyg i humanoid. Mae ganddo ben mawr a chorff lliw eirin gwlanog.

8. Ymddangosodd pangolin Loveland yn nhalaith Ohio. Mae'r anghenfil fel ci, wedi'i orchuddio â graddfeydd ac wyneb fel broga.

9. Yn ôl llawer o bobl, nid yw deinosoriaid wedi marw eto. Mae rhai yn credu bod coedwigoedd byw yn Ne America ac Affrica yn debyg i bterodactyls.

10. Roedd Jack “yn sbring-on-the-sale” yn byw yn Lloegr Fictoraidd. Mae ei antics yn dioddef tan yr amser hwn. Mae pobl yn ei ddisgrifio fel dyn mewn clogyn du a helmed, gyda chrafangau.

Dadlwythwch fodelau bwystfilod 3d ymlaen Flatpyramid nawr!