Modelau Cartwnau 3D

Yn dangos 1 24-48 o ganlyniadau

3D Modelau Cartwnau wedi'u halinio a'u paratoi ar gyfer animeiddio.

Ffilm yw cartŵn a wnaed gyda chymorth rendro ffrâm-wrth-ffrâm (gan gynnwys modelu 3D) a'i fwriad ar gyfer arddangosiad yn y sinema, ei ddarlledu ar y teledu, gwylio ar sgrîn gyfrifiadur a dyfeisiau electronig eraill.

Fel arddangosfa:
Theatrical cartoons – they are the first shown in cinemas, and later on television and video media. Now, only full-length cartoons are usually shown in this way, although sometimes (for example, in many Disney ones) a short cartoon is shown before a full-length one. Earlier, before widespread televisions, short films were shown in cinemas.
Mae uniongyrchol-i-fideo yn gartwn llawn-amser na chafodd ei ddangos yn y sinema am ryw reswm.
Cartwnau byr sy'n cael eu dangos ar y teledu a'u dosbarthu ar gyfryngau fideo.