Modelau Cartwnau 3D

Yn dangos 1 24-49 o ganlyniadau

3D Modelau Cartwnau wedi'u halinio a'u paratoi ar gyfer animeiddio.

Ffilm yw cartŵn a wnaed gyda chymorth rendro ffrâm-wrth-ffrâm (gan gynnwys modelu 3D) a'i fwriad ar gyfer arddangosiad yn y sinema, ei ddarlledu ar y teledu, gwylio ar sgrîn gyfrifiadur a dyfeisiau electronig eraill.

Fel arddangosfa:
Cartwnau theatr - nhw yw'r cyntaf a ddangosir mewn sinemâu, ac yn ddiweddarach ar gyfryngau teledu a fideo. Nawr, dim ond cartwnau hyd llawn sy'n cael eu dangos fel hyn, er weithiau (er enghraifft, mewn llawer o rai Disney) mae cartŵn byr yn cael ei ddangos cyn un hyd llawn. Yn gynharach, cyn setiau teledu eang, dangoswyd ffilmiau byrion mewn sinemâu.
Mae uniongyrchol-i-fideo yn gartwn llawn-amser na chafodd ei ddangos yn y sinema am ryw reswm.
Cartwnau byr sy'n cael eu dangos ar y teledu a'u dosbarthu ar gyfryngau fideo.