Tŷ Cutaway

A cwbl ar gyfer tŷ, yn fodel graffeg 3d neu ddiagram mewn gwrthrych tri dimensiwn. Ei rannau sydd wedi cael eu tynnu i ffwrdd er mwyn gwneud rhannau mewnol y tŷ yn weladwy.Fodd bynnag, nid yw cael gwared ar y rhannau, fel to neu rannau o wal, yn dinistrio'r gynrychiolaeth oherwydd bod cyd-destun allanol yr adeilad neu'r strwythur yn cael ei gadw. Ciwbiau ty yn ffordd wych o ddangos cynllun llawr yn 3d. Defnyddir mathau eraill o gwtogau ar gyfer llawer o ddiwydiannau eraill. Gweler mwy am y cutaways.