3d adeilad 215 3D Model (uchafswm)

3D Model gan kanhtart

Adeilad 3d manwl manwl.
Cafodd rhagolygon eu rendro â mat a golau ffray.
Mae gan y ffeil yr holl setup mellt a gwead; ffeil PSD ffotoshop aml-haen wedi'i chynnwys

Hyd at ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y ffordd o wneud y morter bron bob amser yn cael ei adael i'r gweithwyr. Trwy gymharu morterau'r henuriaid, ac yn enwedig rhai'r Rhufeiniaid, â morterau'r oes fodern, mae'n debyg bod y cyntaf yn well. Yna mae sawl adeiladwr yn cyhoeddi eu bod wedi dod o hyd i gyfrinach y morterau Rhufeinig, ond mae eraill yn tybio gyda rheswm sydd wedi aros dros amser yn unig y cystrawennau a wnaed gyda chalch da mewn morterau da. Fel y gwelwn, mae ystyr arbennig i'r term arloesi technegol ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Yn wir, mae hyn yn gysylltiedig yn gyffredinol â darganfyddiad archeolegol (rydym yn ailddarganfod Pompeii), sy'n ffynhonnell ac yn feichiau. Mae Antoine-Joseph Loriot, er enghraifft, yn dyfeisio morter y mae'n honni ei fod wedi diddymu proses y dehongliadau amrywiol y mae'n credu y gall eu rhoi i weithiau Vitruvius, Pliny, ac awduron hynafol eraill sy'n trin morterau. "Mae hynafiaeth yn ddeunydd wedi'i drin."

Gyda'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, profodd cemeg gynnydd meintiol enfawr gydag Antoine Lavoisier a'i hyrwyddodd i reng yr union wyddoniaeth. Yn gysylltiedig â'r chwyldro diwydiannol, mae cynnydd mewn meteleg, rheoli ffwrneisi diwydiannol, arallgyfeirio tanwydd o fudd i bob sector o'r diwydiant. Mae'n cael ei gynhesu i ddadelfennu'r deunydd, i gael deunyddiau newydd. Yn olaf, arweiniodd yr angen am waith seilwaith mawr (camlesi, porthladdoedd, cynllunio trefi, amddiffynfeydd), a ysgogwyd gan hinsawdd o gystadleuaeth am yr oruchafiaeth economaidd a gwleidyddol rhwng Lloegr a Ffrainc, at chwilio am forterau newydd. Rydyn ni'n cynhesu i gynhyrchu mewn ffordd wyllt.

Mae'r wybodaeth am yr ymatebion sy'n gysylltiedig â gwneud a chymryd calch, nad yw'r defnydd ohonynt wedi newid fawr ddim ers Hynafiaeth, yn cael ei integreiddio'n raddol. Gorwedd y diddordeb gwyddonol yn y calch sy'n cymryd o dan y dŵr, a gafodd y Rhufeiniaid trwy ychwanegu pozzolana neu tuileaux at galch braster. Rhoddir iddynt enwau olynol sment dyfrol (ac yn amhriodol enw masnachol sment gan James Parker yn 1796), yr Almaenwyr calch am ddŵr. Yn Vicat y mae arnom enw calch hydrolig.

Yn 1796, darganfu James Parker ar ynys Sheppey, ym Mhrydain Fawr, galchfaen digon clai i roi sment naturiol gosod cyflym ar ôl coginio yn 900 ° C. Cafodd batent o'r enw "Sment neu Terras penodol i'w ddefnyddio mewn Adeiladau Dyfrol ac Adeiladau eraill a Gwaith Stucco". Gwerthodd ei batent i Samuel Wyatt a gynhyrchodd sment o dan frand Parker & Wyatt, ynghyd â'i gefnder Charles Wyatt. Yn 1798, rhoddodd hysbyseb enw masnachol sment newydd i'r sment hwn. Wedi hynny, mae sment yn cael ei wneud ledled y byd, yn aml o farl lleol, a'i enw'n cael ei gyfieithu i bob iaith. Eithriadau a wneir o'r gwahaniaethau lleol hyn, mae pob sment Rhufeinig yn dynodi smentiau naturiol fel y'u gelwir. Mae stwccoers yn argymell defnyddio cotiau a mowldinau (ac yn arbennig y templed mowldio). Sment Rhufeinig yw'r deunydd sylfaenol ar gyfer addurno allanol pensaernïaeth hanesydd a art nouveau y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, ac felly mae'n gwneud cyfraniad hanfodol i estheteg canolfannau trefol llawer o ddinasoedd Ewropeaidd166. Mae sment Rhufeinig hefyd


Ffeil Sampl ar Gael i'w Lawrlwytho

$155.00
Diogelwch cardiau
Fformat Cyflwyno: Llwytho i lawr yn unig!

Fformatau Ffeil Enghreifftiol Ffynhonnell Ffynhonnell 3D

manylebau

  • Vertices: 749812
  • Polygonau: 852688
  • geometreg: Polygon
  • Hanimeiddio: Na
  • deunyddiau: Ydw
  • Rhyfeddol: Na
  • Gweadau: Ydw
  • Fformatau ffeiliau: Ffeil Max 3D Studio (.max)
  • ategion: V-Ray
  • NID: 29236
ID Model 3D: 196329

Cyhoeddwyd ar: April 5, 2012
Artist 3D: kanhtart