Model Stadiwm 3D Am Ddim

Stadiwm 3D Model Free. Adeiladwyd y stadia cyntaf yng Ngwlad Groeg Hynafol ar gyfer y Gemau Olympaidd a digwyddiadau chwaraeon eraill. Roedd y stadiwm hynaf y gwyddys amdano yn Olympia (Gwlad Groeg). Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, tyfodd poblogaethau trefol yn gyflym oherwydd trefoli, dechreuodd y gamp ennill poblogrwydd ymhlith y boblogaeth, a daeth meysydd chwaraeon a chlybiau newydd i'r amlwg. Yn 1871, cynhaliwyd Cwpan FA cyntaf, y gystadleuaeth bêl-droed reolaidd genedlaethol hynaf, ac yn 1896 cynhaliwyd y Gemau Olympaidd modern cyntaf yn Athen. Er mwyn diwallu anghenion y gynulleidfa, dechreuwyd adeiladu strwythurau enfawr a allai ddarparu ar gyfer miloedd neu hyd yn oed ddegau o filoedd o bobl. Roedd gan seddi’r stadia cyntaf seddi sefyll neu feinciau pren ar gyfer gwylwyr. Roeddent ar agor, dim ond rhai stadia oedd â thoeau bach a orchuddiodd y tribune gyda'r gwylwyr pwysicaf. Y stadiwm gyntaf gyda rostrwm bync (un rostrwm dros un arall) oedd Gaiberi Llundain, a godwyd yn 1913. Mewn gwledydd dotalitaraidd, dangosodd y stadia fawredd o'r wladwriaeth, felly fe wnaethant adeiladu cewri fel Stadiwm 65-mil Munichipale Benito Mussolini yn Turin (1933), yr Olympiastadion 100-milfed yn Berlin (1934), Stadiwm Ganolog 100,000th. Mae Lenin ym Moscow (1956), Stadiwm 150-milfed ar Fai 1 yn Pyongyang (1989) ac eraill. Mae clybiau chwaraeon masnachol wedi adeiladu stadia sydd wedi'u cynllunio i ddegau o filoedd o wylwyr elwa o werthu tocynnau. Yn Ewrop ac America Ladin, adeiladwyd stadia mawr ar gyfer pêl-droed, yn UDA - ar gyfer pêl-droed a phêl fas Americanaidd. Ar ôl sawl digwyddiad o stamina a stadia damweiniau yn y stadia yn ystod gemau pêl-droed, a oedd yn hysbys yn eu plith oedd trasiedi Eisal (1985) a y drasiedi yn Hillsboro (1989), bu mater sydyn o ddiogelwch yn y stadia. Ar droad yr 1980s a'r 1990s, dechreuon nhw weithio'n galed ar y broblem ym Mhrydain Fawr, ac yn nes ymlaen, ledled y byd. Ers hynny, mae pob stadiwm wedi dechrau arfogi seddi unigol yn unig, ac nid meinciau a standiau sefyll, fel o'r blaen. Roedd y dull hwn yn caniatáu darparu amodau llawer mwy cyfforddus i wylwyr, ond o ganlyniad, gostyngodd nifer y seddi yn y standiau a chynyddodd pris tocynnau. Mae angen y stadia mawr mwyaf newydd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon mor fawr â Gemau Olympaidd yr Haf, y Cwpan y Byd, Pencampwriaeth Trac a Maes y Byd, yn ogystal ag ar gyfer pencampwriaethau cyfandirol (Pencampwriaeth Bêl-droed Ewrop, ac ati.) Mae'r stadia mwyaf diweddar nid yn unig yn gyfleusterau chwaraeon, ond hefyd yn gyfadeiladau cyfan â'u meysydd parcio eu hunain, swyddfa lle, amgueddfeydd, bwytai a lleoliadau adloniant i ymwelwyr. Mewn rhai stadia, mae mecanweithiau arbennig yn caniatáu ffurfio ac ehangu'r to a'r to, rheoleiddio lleoliad y standiau, agosáu, pellter a hyd yn oed ffurfio standiau unigol, rheoli'r lawnt, ac ati. Yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon mewn stadia. , gellir cynnal seremonïau seremonïol, cyngherddau a digwyddiadau torfol eraill. Dadlwytho Stadiwm 3D Stadiwm Model Am Ddim ar Flatpyramid.