Modelau 3D

Beth yw 3D? Mae'n gyfangiad o 3-dimensiwn, sy'n golygu “tri maint”. Gallwn ychwanegu geiriau ychwanegol: sain, delwedd, saethwr, sioe, argraffydd ac ati - mae llawer o opsiynau. Ond mae'r prif bwynt yn parhau: wrth ddefnyddio'r dull hwn, mae newid o ofod sgematig, gofod un llinell i un mwy realistig yn digwydd.

Roedd y trydydd dimensiwn o ganlyniad i waith Ivan Sutherland a David Evans, a agorodd adran graffeg fector a raster yn yr 1960 a chreu meddalwedd lle'r oedd yn bosibl astudio gofod yn ei holl gyfeiriadau. O dan nawdd y gwyddonwyr hyn, creodd y myfyriwr Ed Kathmullah y ffuglen 3D gyntaf, delwedd ei frwsh llaw ei hun. Yna maent wedi creu eu cwmni eu hunain, lle defnyddiwyd eu cynnyrch yn weithredol - y feddalwedd SketchPad ar gyfer hysbysebu logos.

Mae creu model 3D yn dechrau gyda braslun neu yn cael y gwrthrych ei hun, y bydd y model yn cael ei chwarae ohono. Er enghraifft, rydym am greu cwpwrdd dillad rhith-ddimensiwn er mwyn ei osod yn y tu mewn a gweld pa mor organig y bydd yn ffitio yno. Os nad yw'r cabinet gorffenedig ar gael i ni, sy'n digwydd yn aml mewn delweddu mewnol, y nodweddion technegol, bydd y ddelwedd o'r catalog neu fraslun y dylunydd yn ei wneud.

Yn seiliedig ar y data sydd ar gael, mae gwaith yn cael ei wneud i fodelu geometreg y cabinet yn y dyfodol, ac wedi hynny crëir sgan a chymhwysir gweadau. Yn dibynnu ar ba ansawdd sydd ei angen, gallwch fynd ag ef o'r llyfrgell neu ei greu eich hun. Yn ffodus, mae yna lawer o weadau parod ar gyfer dodrefn, felly mae'n hawdd dewis yr un cywir. Rydym yn addasu'r paramedrau sy'n weddill - ac ar ôl hynny mae'r model yn barod ar gyfer delweddu, hynny yw, i greu a Model 3D o'ch delwedd.

Mae'n ymddangos bod hyn yn eithaf syml, yn enwedig o ystyried bod popeth yn cael ei wneud mewn rhaglenni arbennig. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae hon yn broses hir sy'n gofyn am sgiliau arbenigol nid yn unig wrth drin a gwybod sut i ddefnyddio'r feddalwedd ond hefyd sgiliau cynhenid ​​a sgriptio cynhenid ​​i gynhyrchu canlyniad da. Mewn graffeg gyfrifiadurol fel gydag unrhyw waith creadigol arall o gelfyddydau graffig, mae'r canlyniad yn dibynnu'n llwyr ar broffesiynoldeb a thalentau'r perfformiwr.

Mae cost 3D yn dibynnu ar ei lefel o fanylder a faint o grefft sy'n ei greu. Os ydyw uchel-amlochrog, sy'n golygu bod ganddo lawer o bolygonau bach y gallai gymryd llawer o amser i greu a rendro, gan fod model o'r fath yn cyfateb i graffeg cydraniad uchel. Yn y cyfamser mae modelau poly-isel gyferbyn â phrif-boly a gallant fod yn fwy ysgafn ac yn defnyddio llai o adnoddau wrth eu trin, fodd bynnag, maent yn tueddu i fod yn llai manwl, wrth gwrs, gan fod nifer y polygonau fesul ardal dan sylw yn llai, ac felly'n llai penderfyniad.

FlatPyramid yw un o'r marchnadoedd modelu 3D hynaf lle gallwch brynu neu werthu modelau 3D mewn gwahanol fformatau a chategorïau ffeiliau, mae hefyd yn bosibl archebu modelau 3D personol gan ein hartistiaid proffesiynol.