Modelau 3D Gemau

Modelau 3D » gemau

Yn dangos 1 24-248 o ganlyniadau

On Flatpyramid fe welwch fodelau 3D ar gyfer gemau fideo. Maent wedi'u optimeiddio ar gyfer peiriannau'r genhedlaeth ddiweddaraf. Yn bennaf, fe welwch geir, cymeriadau, anifeiliaid, bwystfilod, arfau, tarianau, arfwisg, cleddyfau ac adeiladau. Mae rendro wedi'i gyflyru'n gorfforol (PBR) yn seiliedig ar y syniad o ddefnyddio modelau cysgodi / goleuo realistig ynghyd â gwerthoedd eiddo wyneb a roddir er mwyn atgynhyrchu deunyddiau go iawn yn gywir.
Ar wahân i ansawdd y rendr, y system yw'r rheswm mwyaf difrifol dros ddefnyddio gwir werthoedd yr eiddo materol. Mae yna warant y bydd y cynnwys a grëwyd yn edrych yn wych mewn unrhyw oleuadau.
Er mwyn creu model 3D yn llwyddiannus, mae'r artist yn casglu cymaint o wybodaeth â phosibl am y prosiect. Er mwyn creu model gêm, mae pob deunydd, fel ffotograffau, enghreifftiau o weithiau rydych chi'n eu hoffi, gweithiau celf a chyfeiriadau manwl cymaint â phosibl yn ddefnyddiol.
Y dyddiau hyn, mae graffeg tri-dimensiwn ar bron pob gêm ffilm a fideo fodern. Mae galw mawr am fodel 3D nag erioed. I greu graffeg 3D, mae angen i chi gael syniad o'r prif offer (golygyddion 3D) a chamau cynhyrchu (piblinell) modelau 3D.
Mae'r gêm yn rhyngweithio rhyngweithiol rhwng person a byd rhithwir. Felly, y prif ffactorau wrth greu'r gêm:

  • rhyngweithio;
  • gweithrediad di-dor;
  • a dim ond wedyn yr agwedd weledol.

Mae'r safonwr wedi'i gyfyngu gan alluoedd yr injan gêm a'r consol. Mae nifer llym o bolygonau ar gyfer pob elfen unigol yn cael ei nodi'n aml.
Prif gamau creu a delweddu modelau 3D yn y diwydiannau sinema a gêm:

  • Mae efelychu yn creu gwrthrychau tri-dimensiwn.
  • Texturing – the imposition of textures and materials on the 3D model.
  • Rigging (from English Rig – rigging) – creating a virtual “skeleton”, a set of “bones” / “joints” for the subsequent animation of the character.
  • Animation – “animation”, animation of a three-dimensional character.
  • Rendering (3D visualization) – visualization of the created graphics and recording.
  • Compositing – the combination of individual elements in the final scene. For example, the integration of 3D scenes into the shooting material, color correction and the addition of effects.