Modelau 3D Argraffu 3D

Modelau 3D » Argraffu 3D

Yn dangos 1 24-122 o ganlyniadau

Mae technoleg 3D, yn dyfnhau yn ein bywydau ac yn datblygu bob blwyddyn. Mae argraffu ar argraffydd 3D wedi dod bron yn ffenomen fawr ac mae'n parhau i ehangu cwmpas ei gymhwysiad.

Beth allwch chi ei argraffu ar argraffydd 3d?

Mae argraffydd 3D wedi mynd mor ddwfn i'n bywyd nes ei fod yn cael ei ddefnyddio heddiw ym mhob agwedd ar fywyd dynol, o feddyginiaeth i gemwaith.
Mae argraffu 3D yn broses o weithgynhyrchu haen-wrth-haen (adeiladu) o wrthrych yn seiliedig ar ei fodel 3D wedi'i docio o'r deunyddiau canlynol: plastig, ffotopolymer, gypswm, metel, papur ac eraill.
Mae argaeledd argraffu ar argraffydd 3D yn ei gwneud yn bosibl cynnal arbrofion yn y maes adeiladu a phensaernïol, mewn cynhyrchiad ar raddfa fach, addysg, meddygaeth, argraffu, hysbysebu a gemwaith.
Gall un wahaniaethu cymwysiadau sylfaenol o'r fath o argraffu 3d:

  • Pensaernïaeth ac adeiladu. Mae defnyddio argraffydd 3d yn creu modelau pensaernïol o adeiladau sydd bron yn gymhleth. Mae adroddiadau o'r fath yn dangos gwrthrych pensaernïaeth yn glir ac yn ei gyflwyno i'r cwsmer mor broffidiol â phosibl. Nid yw modelau parod o dai ac adeileddau yn anghyffredin o boblogaidd oherwydd eu cost isel.
  • Meddygaeth. Mae argraffu ar argraffydd 3d wedi datblygu meddygaeth fodern gam ymhellach ac mae'n helpu i achub bywydau pobl. Defnyddio argraffydd 3D, argraffu coronau deintyddol, aelodau artiffisial, arennau artiffisial, cymalau, celloedd croen, organau a meinweoedd person.
  • Addysg. Argraffiad 3D o ffugiadau addysgol a chymhorthion gweledol ar gyfer ystafelloedd dosbarth.
  • Cynhyrchu ar raddfa fach. Creation of a prototype for a new product, the production of which is planned to be launched, with a view to presenting it to the customer and finalizing the form. Manufacturing of details of mechanisms – a reconstruction of the lost or broken details. Printing a prototype, with the help of which a silicone mold is created for casting small batches of products.
  • Sinema. 3D objects printed by the film industry are much more realistic and economical than computer graphics and real decor – antiques, jewelry, cars, interior design elements, etc.
  • Gweithgynhyrchu dillad ac esgidiau. Today, the 3d printer produces new models of clothing for high fashion – dresses, coats, shirts. In addition, three-dimensional printing allows you to make completely unusual models of shoes made of polyurethane, plastic and rubber.
  • Dyluniad pecyn. To make a trial model of packaging and bottles today it is possible and on the 3d-printer. Such models can be colored and retain all the elements of design – a bar code, a label, a trade mark, etc.
  • Emwaith. Wrth greu gemwaith, y broses fwyaf llafurus yw cynhyrchu prototeip cwyr, heddiw gellir tyfu model cwyr gemwaith y dyfodol gyda chymorth argraffu 3D.

 

BETH ALL EI WNEUD AR BROSES 3D?

Mae argraffu ar argraffydd 3d yn dechnoleg chwyldroadol sydd wedi dod yn rhan annatod o faes gwyddoniaeth a thechnoleg. Yn ogystal â'r meysydd ymgeisio a grybwyllwyd eisoes, defnyddir 3d printer yn y diwydiannau mwyaf annisgwyl.
Now you should not have a question: “What can I print on a 3D printer?”. The possibilities of 3D printing have practically no boundaries. That is why the services of 3D printing are in demand and are in great demand. In addition, modern technologies for printing on a 3D printer are available to virtually everyone.
Yn y categori hwn ymlaen Flatpyramid fe welwch fodelau 3D arbennig sy'n cael eu optimeiddio ac yn barod ar gyfer argraffu 3D.
Mae gan fodelau optimeiddiedig fel arfer fformatau ffeil o'r fath: OBJ, STL, VRML, X3G, PLY, FBX